• Mercedes Sprinter Silver

  • Mercedes Sprinter Black

  • Mercedes Sprinter Silver Group

Wyjazd do Niemiec na stałe – jakie formalności spełnić?

Członkostwo w Unii Europejskiej daje nam możliwość swobodnego przemieszczania się i osiedlania na jej obszarze. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy zwolnieni z dopełnienia związanych z tym formalności. Osoby planujące przeprowadzkę do innego kraju, muszą wywiązać się z kilku obowiązków.

Do najbardziej popularnych kierunków emigracji wśród Polaków należą Niemcy. Wiele osób za Odrą podejmuje pracę sezonową lub czasową. Spora część z nich, po znalezieniu stabilnej i dającej dobre perspektywy pracy, podejmuje decyzję o przeprowadzce za zachodnią granicę na stałe. Dziś podpowiadamy, o czym warto pamiętać planując osiedlenie w Niemczech.

Zasada pierwszych trzech miesięcy

Niezależnie od celu przyjazdu do Niemiec, przez pierwsze trzy miesiące każdy traktowany jest jak turysta. To wystarczający czas na dopełnienie ewentualnych formalności. Po upływie trzech miesięcy zachodzi formalny obowiązek zameldowania się w miejscu pobytu, ubezpieczenia w kasie chorych oraz założenia konta w banku. Niedopełnienie tych wymagań stanowi naruszenie prawa unijnego. Meldując się w urzędzie należy przygotować następujące dokumenty: dowód osobisty lub paszport, wypełniony formularz meldunkowy, umowę najmu lub kupna mieszkania/domu, paszport dziecięcy bądź akt urodzenia dziecka.

Pozwolenie na pobyt – tylko dla obywateli spoza UE

Planując pobyt dłuższy niż 3 miesiące, osoby pochodzące z krajów nienależących do Unii Europejskiej muszą wyrobić pozwolenie na pobyt. Nieokazanie pozwolenia na wypadek kontroli grozi karą. Warto wiedzieć, że po upływie pięciu lat zamieszkania na terenie danego kraju Unii Europejskiej nabywa się prawo pobytu stałego.

Przed przeprowadzką dobrze jest wykonać tłumaczenia przysięgłe ważnych dokumentów, takich jak akt urodzenia czy dyplomy ukończenia szkół. Polacy mogą bez przeszkód podejmować pracę w Niemczech.

Wyjazd do Niemiec na stałe to opcja godna rozważenia dla wszystkich osób, które poszukują lepszych perspektyw i zarobków. Na zachodzie praca czeka zarówno na wykwalifikowanych robotników fizycznych, jak też specjalistów z wyższym wykształceniem.